3d番号步兵

3d番号步兵

举家惊讶,莫明其故。为其右脉亦洪实,因于方中加生石膏一两,亦用铁锈水煎药。

其味微咸,具有开破之性,疮疡将破未破者,敷之可速破。脉证合参,知系肝胆之火挟气血上冲脑部,脑中血管因受冲激而膨胀,故作疼;目系连脑,脑中血管膨胀不已,故目疼,生翳且眩晕也。

其方无他,即用黄以代附子也。《伤寒论》之以六经分篇,此遵《内经》定例,寓手经于足经中也。

张××疑而问曰∶此方乃小柴胡汤外加生石膏也,按原方中分量,柴胡半斤以一两折为今之三钱计之,当为二两四钱,复三分之,当为今之八钱,今方中他药皆用其原分量,独柴胡减半,且又煎成一盅服之,不复去滓重煎,其故何也?至《内经》所谓“气反则生,不反则死”者,盖谓此证幸有转机,其气上行之极,复反而下行,脑中所充之血应亦随之下行,故其人可生;若其气上行不反,升而愈升,血亦随之充而愈充,脑中血管可至破裂,所以其人死也。

不知毒瓦斯之传染有菌,而冬令严寒之气,为寒水司天之正气,特其气严寒过甚,或人之居处衣服欠暖,或冒霜雪而出外营生,即不能御此气耳。究问所来,据其家妇女云,小孩啼哭每以甘草与食,釜中所存必系小儿所遗落者。

彼觉病愈,不以介意。此治伏气化热之大略也。

Leave a Reply